Organisatorisk udvikling

Sammenhæng i ledelsen
- ledelseskultur

Alle organisationer har brug for sammenhængskraft. Det kræver helhedsledelse - og det er en særlig opgave for de øverste ledelseslag at sikre rammer for og ikke mindst selv være dygtige rollemodeller i. Hvordan kan I mest effektivt forbedre jeres ledelseskultur?

Grundstammen
i organisationen

Topledelsen, de forskellige ledergrupper, og den enkelte leder udgør tilsammen ledelsen af organisationen. De udgør alle tandhjul i den samme kæde. Hvordan sikrer I, at kæden er velsmurt?

Ledelse af ledere
- både ligner og adskiller sig fra at lede medarbejdere. Har I fokus på hvilke krav I stiller til ledernes kompetencer på de forskellige ledelsesniveauer? Også kaldet "leadership pibeline".

De forventninger og krav vi har til ledelsesopgaven har stor betydning for det daglige samspil og de fælles resultater. Sætter jeres ledere de ønskede ledelsesmæssige aftryk på tværs af virksomheden? 

Stabsfunktioner
Fusioner, centralisering eller decentralisering af stabsfunktioner? - Dét er en løbende dagsorden for de fleste organisationer ligesom spørgsmål om effektivisering, silotænkning, integrerede servicekoncepter og lederteams. Den måske største udfordring for stabsfunktioner er, at de risikerer at leve deres eget liv i stedet for at arbejde for organisationens strategier. Det ønsker ingen - hvad vil I med jeres stabsfunktioner?