Ledelse – med fokus på adfærd og resultater

Det betaler sig at tage lederdisciplinen seriøst. Det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om. De seneste 22 år har jeg arbejdet i den offentlige sektor i både statsligt-, regionalt-, kommunalt-regi. De sidste 14 år som leder - blandt andet HR direktør, kommunikationschef og kontorchef.

Organisationsudvikling og forandring
Den røde tråd i mit ledelsesarbejde er organisationsudvikling og forandringsledelse. Jeg har ledet frem mod nye mål, bygget afdelinger op, udviklet og implementeret strategi, struktur, kultur, ledergrupper, forenklet produkter og arbejdsgange - altid som et led i virksomhedens overordnede udvikling og i et samspil med kerneforretning, stabsfunktioner og eksterne partnere.

Jeg har arbejdet med offentlig-privat samarbejde, samarbejdet med faglige organisationer, nye lønformer, kvalitetsudvikling, trivselsmålinger, ledervurderinger, MUS-koncepter, kompetenceudvikling, omfattende digitaliseringsprocesser mv.

I mine lederjob har jeg også fungeret som rådgiver for direktion, topledelse og funktionsledere.

Passion for ledelse ad nye veje
Nu har jeg valgt at knytte to af mine passioner sammen; ledelse og rådgivning. I mine egne lederjob har jeg været drevet af mål og resultater. I dag giver det mere mening for mig at hjælpe andre med at udfolde deres lederpotentialer og skabe stærke resultater ad den vej.

CV

2011-2013
HR-direktør, DSB

2006-2011 HR-Chef, Odense Kommune

2001-2005 Kommunikationschef, Fyns Amt

1999-2001 Chef for Udviklingskontoret, Fyns Amt

1996-1999 Ekstern lektor, Syddansk Universitet

1994-1999 Konsulent, Sygehusforvaltningen, Fyns Amt

1991-1994 Organisationskonsulent, AMU-center Nordjylland, projekt under Finansministeriet

1994 Cand.phil i Kommunikation og organisationspsykologi, AAU