God ledelse kan mærkes – og læres!

God ledelse kan mærkes på medarbejderne, på motivationen, på effektiviteten, resultaterne, kvaliteten, innovationen. Kort sagt på bundlinien. Derfor betaler det sig at arbejde med ledelse som disciplin. Mine foredrag er en hurtig vej til at sætte udvalgte emner på dagsordnen i organisationen. Hvis man ønsker en mere aktiv rolle evt. i et skræddersyet udviklingsforløb, anbefaler jeg workshops.

Ledelsens arbejdsmiljø

Foredrag
Trivsel og arbejdsmiljø er afgørende for medarbejdernes præstation. Dét er mange organisationer opmærksomme på. Men hvad med miljøet omkring ledelsen? Er det optimalt i forhold til ledernes udfoldelsesmuligheder? Dygtige ledere søger ledelsesfagligt fællesskab, personlig udvikling og gode kolleger. Hvordan skaber I det, så I kan tiltrække de bedste ledere - og undgå de værste?

Foredraget varer 1-3 timer
afhængigt af formål


 

Relationer i ledelse

Foredrag
Ledelse er både afhængig af og resultatet af relationer. Når ”klaveret spiller” er der ingen grænser for, hvad vi kan (op)nå. Omvendt kan grus i relationerne spænde ben for både energi og resultater i selv de bedste projekter.  Hvad kan du gøre som leder for at skabe og fastholde gode relationer hele vejen rundt? Og hvad skal du ikke gøre?

Foredraget varer 1-3 timer
afhængigt af formål 

Workshops

Workshops, som giver plads til inddragelse og interne drøftelser, tegner konturerne for jeres vej fremad. Workshops kan foregå både som halv- eller heldags seancer enkeltstående eller over en længere periode, som et reelt kompetenceløft.

Workshops –  halv- eller heldags seancer
afhængigt af formål